UPS-laitteet

UPS laitteet valmistetaan Italiassa ja valmistaja on POWERTRONIX (www.powertronix.it)

Mizar 10-15 kVA
Alcor 20-40 kVA
Vela 50-60 kVA
Auriga 60-100 kVA
Atlas 60-120 kVA
Auriga HP 120-200 kVA (modulaarinen, lennossa vaihdettavat yksiköt)
Supernova 160-300 kVA (vesijäähdytteinen)

Toimimme varavoima- ja UPS-projekteissa asiantuntijana ja suunnittelijana tarvittaessa. Yksityiskohtaisen suunnittelutyön laajuus määritellään esisuunnittelun jälkeen.

YLEISTÄ

Powertronix UPS-laitteet ovat niin sanottuja ”on line double conversion” laitteita, jossa UPS:in lähtöjännite on riippumaton syöttävän verkon jännitevaihteluista tai muista häiriöistä. Näin varmistetaan lähtevän jännitteen korkea laatu.

Laitteet on varustettu staattisella ohituskytkimellä, jonka ansiosta oikosulkuvirrat ovat, verkkojännitteen päällä ollessa, samansuuruiset kuin syöttävässä verkossa.

Powertronix UPS laitteita on saatavana 6-pulssisella tasasuuntaajalla, 12-pulssisella tasasuuntaajalla tai IGBT transistoreilla toteutetulla tasasuuntaajalla varustettuna.

IGBT tasasuuntaaja häviää pulssitasasuuntaajille hieman tehokkuudessa mutta voittaa ne selkeästi pienempien harmonisten yliaaltojen tuottajana.

SUUNNITTELU

UPS verkko suunnitellaan siten, että UPS-verkon nollajohtimen käyttömaadoitus säilyy kaikissa tilanteissa. Oikea UPS-verkko varustetaan aina erotusmuuntajalla, jonka toisiossa on N-PE yhdistys kiinteänä.

UPS periaate

Hyvin suunniteltu UPS verkko sisältää aina neljä osaa:

  1. UPS syöttökeskus
  2. UPS laitteisto
  3. Erotusmuuntaja
  4. Varsinainen UPS keskus (varmennetut lähdöt)

UPS syöttökeskus

UPS syöttökeskukseen tulee usein useampia syöttöjä. Parhaimmissa sovelluksissa UPS syöttökeskukseen tulee erilliset syötöt kahdelta eri jakelumuuntajalta ja lisäksi varavoimakoneelta. Kun varavoimakone liitetään UPS laitteiston syöttävälle puolelle, se voi olla myös tahdistumaton ja ohjaukseltaan yksinkertaisempi laite.

Sovelluksesta riippuen on aina suunniteltava juuri kohteeseen parhaiten sopiva ratkaisu, jotta saavutetaan haluttu varmuustaso.

UPS laitteisto

UPS laitteisto valitaan aina sovellukseen parhaiten sopivaksi. Akuston mitoitus ja elinikä suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa huolellisesti.

Erotusmuuntaja

Hyvässä UPS verkossa on aina erotusmuuntaja, joka varmistaa sen, ettei N ja PE yhdistys katkea missään vaiheessa eikä nolla pääse ”kellumaan” käytettäessä UPS-jännitettä. Erotusmuuntajana kannattaa käyttää Dzn0 kytkentäryhmän muuntajaa, joka tasaa kuorman puolen vinokuormia.

UPS keskus

UPS keskus kannattaa varustaa aina kaikkinapaisilla erotuslaitteilla. UPS keskuksen oikosulkuvirtana tulee käyttää sitä oikosulkuvirtaa, jonka UPS laitteisto antaa silloin, kun sen syöttö on katkaistu.